23 tháng 10, 2012

TRẠNG LƯỜNG CÂN VOI

Kể lại chuyện xưa.
Có một lần ,trong dịp đi sứ phương Bắc ,sứ thần các nước nghe tiếng Lương Thế Vinh rất giỏi toán ,họ bàn nhau lập mẹo thử ông .Họ cho dắt tới một con voi  và đưa một cái cân cỏn con , nhờ quan Trạng tính giúp xem "Voi nặng bao nhiêu trong nội nhật ngày hôm nay". Những người trong đoàn sứ bộ của ta rất lo lắng ,nhưng Lương Thế Vinh lại vui vẻ nhận lời .Ông yêu cầu họ đóng cho một cái bè thật to .Sau khi đưa bè xuống nước ,neo cột cẩn thận ,ông cho dắt voi xuống bè ,rồi đánh dấu mực nước ở thành ngoài  bè ngập đến đâu ,sau đó cho voi lên bờ .Ông sai lính chuyển đá xuống bè  cho đến khi ngang với mực nước của con voi khi đứng trên bè  trước đó .Ông cho lần lượt cân từng viên đá trên bè ,rồi đem cộng lại .Tổng trọng lượng của đá chính là trọng lượng của voi .Mọi người trong sứ bộ ta thở phào nhẹ nhõm,còn sứ thần các nước và người phương bắc thì tấm tắc khen:Thiên tài! Thiên tài!Và cái tên Trạng Lường( Trạng đo Lường) mà nhân dân  đặt tặng cho ông là xuất phát từ sự kiện này.

Không có nhận xét nào:

Trang